ПЕЙРОЛ – ЕДИН „ДОБЪР” ПРОБЛЕМ ЗА ВСИЧКИ

Пейрол

Практиката показва, че най-качествените бели в даден бизнес се случват, когато се забавят заплатите. Този феномен често успява да преодолее доброто възпитание, лоялността и „корпоративната идентичност”, които с толкова труд сме възпитали у персонала си. Всъщност, услугата „администриране и изчисляване на трудови възнаграждения”, добила известност като Payroll, е позната на нашия пазар от края на … Продължение

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА – КАКВО, КОГА и КАК да НАПРАВИМ

Едно от нещата, с които никога не се свиква в бизнеса, това са трудовите злополуки. Освен с нещастие и болка, те са съпътствани със сериозно количество стрес, напрежение, документи и проверки. Голяма част от работодателите смятат, че това при тях е невъзможно да се случи, че са взети всички мерки, че си познават персонала и … Продължение

OSINT или как далновидният бизнес плува в езерото с крокодилите, без да бъде изяден

OSINT (open source intelligence) е комплексен процес, чрез който се извлича, обработва и анализира информация от различни публични източници, за да се осигури ценна и актуална информация за ползване от бизнеса. Информацията, която се осигурява, може да касае: 1. Анализ на пазари – изследване на пазара и определяне потребностите на потребителите от продукти. Идентифициране на … Продължение