ЦИФРОВИЗАЦИЯ.
ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Повече за нас

S GROUP Human Capital

Е българска холдингова компания, предоставяща
сегментирани услуги

Пейрол

Изнасяне на дейността по калкулиране и
администриране на възнаграждения на
служители към външна организация

ТРЗ / Личен Състав

Обработка и контрол на данните за персонала на фирмата

Акценти

Допълнителен текст тук

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в
печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е
индустриален стандарт от около 1500 година, когато
неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове

Научете повече

Допълнителен текст тук

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в
печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е
индустриален стандарт от около 1500 година, когато
неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове

Научете повече

Допълнителен текст тук

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в
печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е
индустриален стандарт от около 1500 година, когато
неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове

Научете повече