ПЕЙРОЛ – ЕДИН „ДОБЪР” ПРОБЛЕМ ЗА ВСИЧКИ

Практиката показва, че най-качествените бели в даден бизнес се случват, когато се забавят заплатите. Този феномен често успява да преодолее доброто възпитание, лоялността и „корпоративната идентичност”, които с толкова труд сме възпитали у персонала си.

Всъщност, услугата „администриране и изчисляване на трудови възнаграждения”, добила известност като Payroll, е позната на нашия пазар от края на 90-те години на миналия век. Тогава, голяма част от банките ангажираха външни структури, които да обработват възнагражденията на управленския персонал, за да се избегне изтичането на такава чувствителна информация, касаеща „колко точно получава г-н директора”.

В последните години, все повече много компании решават да поверят различни по обем и характер адниминистративни дейности, които касаят взаимоотношенията между дружествата и техния персонал.

От гледна точка на работодатели и собственици, спазването на огромен по обем брой нормативни изисквания, регулиращи трудово-правните отношения, е сериозна, трудна и скъпа задача. Тази дача отнема време, ресурси и усилия, като често пъти, непознаването или неглижирането й води до санкции и допълнителен стрес върху организациите.
Изнасянето на обработката на трудовите възнаграждения „навън”, би позволил на предприемачите да се фокусират върху бизнеса си, а payroll-експертите имат грижата за докментацията, изчисляване на възнагражденията и свързаните с тях болнични, отпуски, бонуси, писъствени форми, графици, отчитане на труд… с други думи – цялата специфична техническа работа, свързана с тях.

Освен удобството, породено от липса на собствен персонал, имащ право на отпуск, болнични, ползващ за дейността си работно място, техника, софтуер и т.н. – допълнителен бонус е, че в компаниите, предоставящи външен payroll ежедневно възникват практически казуси в най-различни сфери, което от своя страна води до наличие на много по-актуална информация,  свързана с промени в нормативни актове, както и до работещи модели за преодоляване на затрудненията.

Аутсорсинг-компаниите не са повлияни от вътрешно-фирмената среда и могат безпристрастно да оценят всеки трудов казус. Тяхна работа е да защитават интересите, на своите клиенти, а оттам и да предоставят най-добрите решения за тях. Истината е, че малко компании в България могат да си позволят подобно ниво на payroll услуга, изцяло с вътрешен ресурс.

А защо да изнесете пейрола си – просто ние ще свършим по-добре, по-бързо и по-професионално, тази работа, като ви осигурим допълнително време да развивате и надграждате бизнеса си.

Вашият коментар