OSINT или как далновидният бизнес плува в езерото с крокодилите, без да бъде изяден

OSINT (open source intelligence) е комплексен процес, чрез който се извлича, обработва и анализира информация от различни публични източници, за да се осигури ценна и актуална информация за ползване от бизнеса.
Информацията, която се осигурява, може да касае:
1. Анализ на пазари - изследване на пазара и определяне потребностите на потребителите от продукти. Идентифициране на конкуренция и определяне какво ще ви прави уникални на пазара.
2. Дефиниране на целевата аудитория - Определяне целевата аудитория, към която ще се насочва даден продукт. Дефиниране, идентифициране и разбиране потребностите на таргетираната група, както и тяхното удовлетворяване.
Основните потребителски потребности от OSINT продукти включват:
1. Сигурност и защита: Много потребители търсят OSINT продукти, които им помагат да наблюдават и анализират данни за потенциални заплахи или рискове за тяхната икономическа или персонална перспектива. Това включва наблюдение на социални медии, интернет форуми, новини и други източници на информация.
2. Интелигентни решения за бизнеса: Фирми и предприятия търсят OSINT продукти, които им помагат да анализират данни за техните конкуренти, пазарите и потребителското поведение. Тези продукти включват интелигентни анализи и прогнози за бъдещите тенденции в различни индустрии.
3. Истински новинарски и изследователски ресурси: Някои потребители са заинтересовани от OSINT продукти, които им предоставят достоверна информация за събития по целия свят. Тези продукти могат да включват откритото изследване на корупция, престъпност, нарушения на правата на човека и други важни теми.
4. Политически и обществени анализи: Някои потребители търсят OSINT продукти, които им помагат да анализират политически и обществени събития в тяхната страна или в чужбина. Тези продукти могат да включват анализи на политически събития, прогнози за изборни процеси и разследвания на корупционни практики.
След провеждане на изследване на пазара се определя, че потребителите от OSINT продукти търсят гъвкави, лесни за използване и удобни за достъп системи, които им предоставят надеждни и актуални данни. Те също така ценят възможността за персонализирани настройки и анализи, които отговарят на техните специфични нужди и изисквания.

OSINT - фокус върху „Осигуряване на конкурентно предимство”:
1. Иновативност: Работейки в сътрудничество със специалисти и експерти с различен профил, сме разработили иновативен и уникален алгоритъм за събиране и анализ на информация, който гарантира предоставянето на точни прогнози и резултати за сферите, които са обект на анализ.
2. Персонализирани услуги: Можем да се фокусираме върху предлагането на персонализирани решения и услуги, които да отговарят на конкретните потребности и изисквания на всеки клиент.
3. Сигурност и защита на данните: работата ни е с високи стандарти за сигурност и защита на данните, които гарантират наличието на некомпрометирана информация.
4. Експертен екип: Работим с опитен екип от аналитици с различен профил, които осигуряват надеждна, изчерпателна и качествена информация.
Целевата аудитория за OSINT продукт в България е широка и включва различни групи потребители. В този случай, потенциалните потребители на подобен продукт включват:
1. Бизнесмени и компаниите, които търсят информация за конкурентите си, за индустрията, в която работят, за потенциални инвестиции и други подобни данни.
2. Правителствени институции и организации, които се нуждаят от информация за сигурността и стабилността на страната, за събития и тенденции в обществото и за други важни аспекти.
3. Медии и/или журналисти, които търсят информация за новините, за разследвания и за различни теми.
4. Активисти и граждани, които се интересуват от разкриване на корупция, нарушения на правата на човека и други подобни теми.
Като основен продукт, OSINT предоставя достъп до публично достъпна информация в интернет, която може да бъде от полза за аудиторията. Той може да помогне за анализиране на данни, за проследяване на събития и тенденции, за изготвяне на отчети и доклади и за други подобни цели. Така OSINT продуктът може да задоволи потребностите на потребителите, като им предоставя важна информация, която може да бъде полезна за тяхната работа и дейност.

Вашият коментар