Финансово-счетоводно обслужване

Примерен пояснителен текст тук

Финансово-счетоводно обслужване

Ние имаме грижа за:

  • Организация на счетоводната отчетност на дружеството, според индивидуалните потребности на клиента
  • Обработката на всички предоставени от клиента покупни и продажни фактури
  • Обработката на всички документи, свързани с дейността на дружествата
  • Обработката на отчетите от касовите апарати на дружеството, ако има такива
  • Осчетоводяване на всички документи свързани с осигурените лица в дружеството
  • Подаване на декларации пред НАП, НОИ и НСИ, съгласно изискванията на данъчното и осигурително законодателство на РБ.
  • Обработката на извлеченията от банковите сметки на дружеството