За нас

S Group Human Capital

ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТЪЛ е българска холдингова компания, предоставяща специализирани професионални услуги за бизнеса. Фокусът ни е върху предоставяне на комплексни решения „по мярка”, максимално постигащи целите на нашите клиенти.

Работните езици на нашия екип са български, английски, руски, турски и португалски.

Нашата Мисия

Цифровизиране на всички бизнес и производствени процеси, свързани с обработка на информация и документооборот, чрез въвеждане на интелигентни системи за управление.